Blog

Den stromů

05.12.2015 11:53

Den stromů 2015 na Praze 8 doplnil Zvonečník parkovou výstavou k tématu vody a krajiny.

Co k tématu říká Vít Céza coby předseda komise pro životní prostředí?

Praha 8 má malý počet rybníků, jezírek a povrchových potoků. Některé vodní toky jsou trvale zatrubněné, zbytečně zpevněné či netečou ve svém původním korytu. S komisí pro životní prostředí jsme zahájili sběr dat a velmi oceníme podnětné zapojení občanů. Za oblast ochrany vod je odpovědný především Magistrát hl. m. Prahy.

Městská část Praha 8 chce dozorovat a komunikovat jednotlivé úpravy a revitalizace vodních toků a nádrží, ale také koncepčně rozhodovat o budoucích nových opatřeních jako je výstavba či odpovědná úprava rybníků, jezírek a vodních prvků. Praha 8 je aktivní v diskuzích o budoucích protipovodňových opatřeních na Rokytce, podpořila mimo jiné revitalizaci Čimického jezírka, snaží se urychlit některé revitalizace týkající se např. vltavských břehů, Čimického potoka a dalších. V plánech jsou pak mimo jiné instalace vodních prvků a zasakovacích pásů na nově revitalizovaných veřejných plochách.

 

Starosta Okříšek

09.10.2014 11:03

Zdeněk Ryšavý je starostou městyse Okříšky a vede okresní organizaci ČSSD v Třebíči. V minulém volebním období byl krajským radním pro životní prostředí, který se například zasadil o ochranu alejí u silnic (odkaz). Jako starosta se může pochlubit například rozšiřováním příležitostí pro třídění odpadů a vybudováním komunitní kompostárny, zateplením škol, kompletní rekonstrukcí veřejného osvětlení (50% úspora energie) a přípravou rozsáhlejších výsadeb stromů.

 

Odkazy:

blog starosty

osobní stránky

program pro komunální volby 2014

 

 

 

 

Jiří Bodenlos - místostarosta Prahy 4

07.10.2014 11:31

Ing. Jiří Bodenlos je úspěšným místostarostou Prahy 4 a byl také dlouholetým předsedou místní obvodní organizace ČSSD (členem je tu mimo jiné prof. Erazim Kohák). Je to politik koncensu, téměř rok vedl dokonce krajskou organizaci, hovořilo se o něm jako o možném místopředsedovi ČSSD a k vedení krajské organizace měl podporu i Jiřího Dienstbiera. Jako místostarosta má v gesci životní prostředí a dopravu, je otevřený i spolupráci s občanskými iniciativami a zelenými.

Na Spořilově je doslova kritická dopravní situace, kde přes 14tisícové sídliště denně proudí 50 tisíc vozů, včetně 9 tisíc kamionů. Enormní dopravní zátěž přináší překračování hygienických limitů. Praha 4 nicméně nemá kompetence, aby sama tuto situaci vyřešila. Prioritou ČSSD je proto rychlá realizace Silničního okruhu kolem Prahy. Její zástupci opakovaně žádali o pomoc kompetentní orgány, mj. vládu České republiky, petiční výbory Poslanecké sněmovny a Senátu PČR (+ veřejné slyšení v Senátu s místní senátorkou Evou Sykovou, odkaz), Ministerstvo dopravy ČR, hlavního hygienika ČR a vedení hlavního města Prahy. Stavba 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1 by řešila problémy dopravy na Novém i Starém Spořilově, podél Spořilovské ulice, Jižní spojky, Severojižní magistrály a na Barrandovském mostě. "Prioritou vlády musí být rychlá dostavba okruhu" potvrdil premiér Bohuslav Sobotka po té, co se na místě seznámil s hustou kamionovou dopravou a jejími dopady na životní prostředí (odkaz). 

Jiří Bodenlos také například podpořil občanské iniciativy za zachování lipového stromořadí v Jeremenkově ulici (odkaz), bojuje proti černým skládkám (odkaz), podporuje zlepšování třídění odpadu (rozšiřování nabídky kontejnerů na elektroodpad a na hliník, odkaz, soutěže v kompostování - odkaz).

 

Sázavský ochránce přírody

07.10.2014 00:45

Místostarostou obce Sázava je ing. Bohuslav Vtípil. Jeho motem v zastupitelské funkci je čisté město, zdravá příroda a průchodná krajina pro všechny.

Chce zlepšit ochranu obyvatel proti povodním a také ochranu půdy (odkaz). Zachovat průchody krajinou pro aktivní využití volného času pěších, cyklistů, rybářů tím, že nebudou rušeny a zaploceny pěšiny a stezky krajinou a k vodě. Chránit v obcích čistý vzduch a vodu, pravidelně uklízet veřejné plochy (odpadky, zimní posypy apod.) a tím zlepšit hygienické, estetické a životní podmínky lidí. Podporovat turistický rozvoj jako nedílnou součást rozvoje města. Preferuje měkkou turistiku (pěší, cyklo, vodáctví a jezdectví) zaměřenou na přírodní, historické, technické a kulturní cíle (klášter, sklářství, sportovní vyžití, naučné stezky, relaxace).  

Je předsedou sázavské organizace Českého svazu ochránců přírody a zastupuje také její pozemkový spolek (odkaz , příroda Sázavy a naučná stezka Votočnice). K plánované trase dálnice D3 má výtku, pokud má vést přes nejzachovalejší krajinu Posázaví (odkaz).

 

 

Obnova Klíčovských tůní

30.09.2014 00:40

Začátkem letošního září jsme se s Patrony potoků (Koalicí pro řeky) pustili do obnovy tůní pro obojživelníky na Klíčově. Vydařilo se nám pěkné počasí a velice příjemné prostředí nám nabídnul sad uvnitř Prahy. Za klidem a na čistý vzduch se zdaleka nemusí jezdit za Prahu, což můžeme přičíst větší rozloze zeleně.

Naším cílem bylo vyhloubení několika tůní na podporu obojživelníků. Chceme také upozornit na námět pro realizaci protierozních a drobných protipovodňových opatření v krajině. Obce se nezřídka soustřeďují na zametání ulic nezaměstnanými a na neustálé sekání svých trávníků. Proto jsme jednali s ministryní práce Michaelou Marksovou-Tominovou a obrátili se k ní s výzvou zvážení rozšíření možností programu péče o veřejná prostranství. Hloubení tůní je jednou z takových možností.

Akce se zúčastnil Ondřej Miffek, který je obvodním předsedou ČSSD Praha 9 a také obvodním lídrem do zastupitelstva pražského magistrátu (na 20. místě magistrátní kandidátky ČSSD). Práce se nebojí :-)

 

 

Dny Země v Divoké Šárce

29.09.2014 22:46

Již 12 let pořádá místní klub Mladých sociálních demokratů dny Země v Divoké Šárce. Pro návštěvníky je připravený bohatý program s různými hrami a informacemi. Můžete se například podívat astronomickým dalekohledem na Slunce, poznávat hrady a různé rostliny, kreslit oblíbená zvířata a v neposlední řadě jsou zde i živé ukázky zvířat - včetně hadů. Se Zvonečníkem jsme připravili také tipy pro předcházení vzniku potravinového odpadu v domácnostech a demonstrovali jsme průhledné UV ptačí siluety do oken.

Lidí se zájmem pořádat takové akce není mnoho a více jich před volbami preferuje předvolební mítinky. Voličům se vztahem k životnímu prostředí ale můžeme nabídnout tip, že letos se na této akci podíleli Jakub Štědroň, Václav Klusák, Michal Švec a Jan Auerbach. Na kandidátce za sociální demokracii do zastupitelstva Prahy 6 mají pořadí 5, 17, 18 a 25.

 

Lucie Válová - nová předsedkyně MSD

20.09.2014 21:02

Lucie Válová porazila své mužské protějšky a začátkem letošního září byla ve Frýdku-Místku zvolená předsedkyní Mladých sociálních demokratů (odkaz). Možnost seznámení s ní jsme letos měli na Dni Země v Divoké Šárce, nebo na předprázdninové výpravě Zvonečníku za ptactvem ve středu velkoměsta.

Má zkušenost zastupitelky pražského Magistrátu (s působností ve výboru pro životní prostředí), kam nyní ale kandiduje na 56. místě. Do zastupitelstva na Praze 6 kandiduje na 3. místě (odkaz). Přes relativní nezájem novinářů patří k výrazným osobnostem pražské sociální demokracie.

 

 

 

Běh za Vidouli

20.09.2014 14:24

9. září 2014 se uskutečnil druhý ročník Běhu za Vidouli. Odhadem se ho zúčastnilo přes 700 lidí. Mezi nimi také poradce premiéra Vladimír Špidla (s časem šestikilometrové trasy 36:45), ředitel motolské nemocnice a primátorský kandidát ČSSD Miloslav Ludvík, akademici prof. Helena Ilnerová a předseda Komise pro životní prostředí AVČR Radim Šrám, herec a režisér Boris Hybner.

 

 

Akce cílila na podporu veřejnosti a politiků proti developerským plánům zástavby stolové hory Vidoule. Jde o jednu z nejdůležitějších zelených plic Prahy, odkud se do ní dostává čerstvý vzduch. Dva dny poté proběhlo na zastupitelstvu Magistrátu jednání ve věci výstavby Vidoule. Miloslav Ludvík v něm navrhnul přerušení řízení ve věci výstavby Vidoule, které pokládal za technicky nejjednodušší a přitom v praxi defacto mohlo znamenat vítězství všech, kteří si přejí, aby Vidoule zůstala zelená a neporušená. Primátor Tomáš Hudeček s TOP 09 v něm ovšem opět vyšli vstříc developerům a ačkoli drze tvrdí, jak dělá kroky proti výstavbě na Vidouli, zřejmé jsou jeho systematické kroky opačné (odkaz, odkaz). Boj o zachování přírodního parku Vidoule zdaleka nekončí. Díky všem za podporu, bojujeme dál!

 

 

*diskuse a registrace účastníků před během *poradce premiéra Vladimír Špidla s prof. Helenou Illnerovou

* primátorský kandidát ČSSD Miloslav Ludvík s Vladimírem Špidlou

*Vladimír Špidla běží za zelenou Vidouli *přišli, viděli a zvítězíme :-)

 

 

Starosta Jiří Čejka

20.09.2014 12:00

Tři volební období je starostou brněnských Vinohrad PhDr. Jiří Čejka a sociální demokracie zde ve volbách před čtyřmi lety dosáhla úctyhodného voleního výsledku 43,5%. Otázky a problémy městské části spojené s tvorbou a ochranou životního prostředí považuje za programovou prioritu. Je zásadně proti výstavbě, která by měla za následek další úbytek zeleně v městské části. Jaké úspěchy zde byly dosaženy viz ČSSD Brno - Vinohrady.

Za našeho působení bylo konečně dostavěno kdysi nevzhledné torzo uprostřed Vinohrad na Pálavském náměstí - za přispění výrazné státní dotace. Dnes jsou zde umístěny byty, garáže, prodejna Albert, řada dalších prodejen i Vinohradský společenský sál. Zasadili jsme se o vybudování velkokapacitního garážového domu na Vlčnovské ulici. V letech 2007-2010 jsme opravily a zateplili všechny obecní domy. Stavebními náklady na tuto regeneraci obecního bytového fondu obnášely 254 milionů korun; 67 milionů korun jsme na regeneraci získali v podobě dotace z fondu rozvoje bydlení města Brna. Obyvatelům obecních bytů jsme zajistili měřitelnost všech čerpaných energií. Stanovili jsme a držíme výrazně nejnižší nájemné v obecních bytech v rámci města Brna i celé republiky. Naší péčí byl rozšířen centrální vinohradský park. V letech 2006-2010 jsme provedli masivní výsadbu veřejné zeleně - tedy stromů a keřů v celých Vinohradech. I výsadbu zeleně jsme ve značné míře hradili z dotací státu. Byla zbudována a rekonstruována hřiště pro děti. Byla plně zrekonstruována námi spravovaná Základní škola na Mutěnické ulici, včetně školního hřiště. Vinohrady se staly vinařskou obcí s vlastním vinohradem. Vinařská i vinohradnická tradice jižní Moravy se upevňuje i u nás. Známkou rostoucího zájmu o folklor i vinařství je i tradiční a stále populárnější  Vinohradská výstava vín. Za našeho úsilí byly ve značné míře podporovány kulturní, společenské i sportovní aktivity vinohradských kroužků, klubů, klubu seniorů i jednotlivých občanů. V rozpětí let 2011-2013 byla uskutečněna rekonstrukce komunikací na Pálavském náměstí. V loňském roce jsme opakovaně dali stop hernám v podobě rozhodnutí o zákazu zřizování nových heren a zrušení heren současných na celém vinohradském území. ... Na vinohradské radnici hodláme i nadále prosazovat, hájit a zajišťovat klidný, zdravý, spokojený a bezpečný život všem slušným lidem.

 

MHD zdarma

20.09.2014 11:26

V březnu 2011 byl ve Frýdku Místku se sociálně-demokratickým vedením spuštěný projekt MHD zdarma. Zatímco v roce 2010 využilo tamní MHD 3,8 milionů cestujících, o tři roky později jich bylo již 5,7 milionů. Naproti tomu ve městě ubylo denně asi 2 500 jízd autem. Nic samozřejmě není zadarmo a město se muselo vypořádat s poklesem tržeb dopravního podniku asi 10 milionů korun ročně. Pro srovnání městský rozpočet činí zhruba 900 milionů Kč.

Cílem radnice je klidnější provoz na silnicích a parkovištích, čistější ovzduší a efektivnější využívání městských autobusů. Ty musejí nabízet určitý komfort. Další zlepšení emisí by skýtalo zavedení autobusů s moderními dieselovými motory nebo rovnou autobusů na alternativní pohon. Loni byl pořízen autobus splňující normu EURO 6 a letos se vážně uvažuje o koupi autobusů na stlačený zemní plyn (CNG). Nelze pominout ani koupěschopnost obyvatel. Své peníze mohou utratit například v místních službách a do městského rozpočtu se prostřednictvím daní potažmo dostávají také.

Frýdecký příklad je inspirativní i pro další města. Jaroslav Špaček coby předseda klubu zastupitelů za ČSSD v Trutnově uvádí: "MHD zdarma není laciným či populistickým heslem, ale je fungujícím ekologickým a ekonomickým řešením pro každé auty přeplněné město."

Odkazy:

Frýdek-Místek rozšiřuje bezplatnou hromadnou dopravu (ČT24)

Spokojenost ve Frýdku-Místku: MHD zdarma funguje (Hybrid.cz)

MHD zdarma ve Frýdku-Místku (Wikipedie)

ČSSD Trutnov

 

<< 1 | 2 | 3 >>