Sázavský ochránce přírody

07.10.2014 00:45

Místostarostou obce Sázava je ing. Bohuslav Vtípil. Jeho motem v zastupitelské funkci je čisté město, zdravá příroda a průchodná krajina pro všechny.

Chce zlepšit ochranu obyvatel proti povodním a také ochranu půdy (odkaz). Zachovat průchody krajinou pro aktivní využití volného času pěších, cyklistů, rybářů tím, že nebudou rušeny a zaploceny pěšiny a stezky krajinou a k vodě. Chránit v obcích čistý vzduch a vodu, pravidelně uklízet veřejné plochy (odpadky, zimní posypy apod.) a tím zlepšit hygienické, estetické a životní podmínky lidí. Podporovat turistický rozvoj jako nedílnou součást rozvoje města. Preferuje měkkou turistiku (pěší, cyklo, vodáctví a jezdectví) zaměřenou na přírodní, historické, technické a kulturní cíle (klášter, sklářství, sportovní vyžití, naučné stezky, relaxace).  

Je předsedou sázavské organizace Českého svazu ochránců přírody a zastupuje také její pozemkový spolek (odkaz , příroda Sázavy a naučná stezka Votočnice). K plánované trase dálnice D3 má výtku, pokud má vést přes nejzachovalejší krajinu Posázaví (odkaz).