Jiří Bodenlos - místostarosta Prahy 4

07.10.2014 11:31

Ing. Jiří Bodenlos je úspěšným místostarostou Prahy 4 a byl také dlouholetým předsedou místní obvodní organizace ČSSD (členem je tu mimo jiné prof. Erazim Kohák). Je to politik koncensu, téměř rok vedl dokonce krajskou organizaci, hovořilo se o něm jako o možném místopředsedovi ČSSD a k vedení krajské organizace měl podporu i Jiřího Dienstbiera. Jako místostarosta má v gesci životní prostředí a dopravu, je otevřený i spolupráci s občanskými iniciativami a zelenými.

Na Spořilově je doslova kritická dopravní situace, kde přes 14tisícové sídliště denně proudí 50 tisíc vozů, včetně 9 tisíc kamionů. Enormní dopravní zátěž přináší překračování hygienických limitů. Praha 4 nicméně nemá kompetence, aby sama tuto situaci vyřešila. Prioritou ČSSD je proto rychlá realizace Silničního okruhu kolem Prahy. Její zástupci opakovaně žádali o pomoc kompetentní orgány, mj. vládu České republiky, petiční výbory Poslanecké sněmovny a Senátu PČR (+ veřejné slyšení v Senátu s místní senátorkou Evou Sykovou, odkaz), Ministerstvo dopravy ČR, hlavního hygienika ČR a vedení hlavního města Prahy. Stavba 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1 by řešila problémy dopravy na Novém i Starém Spořilově, podél Spořilovské ulice, Jižní spojky, Severojižní magistrály a na Barrandovském mostě. "Prioritou vlády musí být rychlá dostavba okruhu" potvrdil premiér Bohuslav Sobotka po té, co se na místě seznámil s hustou kamionovou dopravou a jejími dopady na životní prostředí (odkaz). 

Jiří Bodenlos také například podpořil občanské iniciativy za zachování lipového stromořadí v Jeremenkově ulici (odkaz), bojuje proti černým skládkám (odkaz), podporuje zlepšování třídění odpadu (rozšiřování nabídky kontejnerů na elektroodpad a na hliník, odkaz, soutěže v kompostování - odkaz).