Bioplynové stanice mohou zpracovat více komunálních bioodpadů

23.01.2016 23:10

Zhruba před rokem jsme se Zvonečníkem navštívili bioplynovou stanici v Kněžicích. Stanice se dosud paradoxně potýká s nedostatkem bioodpadu. Jeho přísun za poslední roky dokonce spíše klesá. Potravinářské provozy se totiž více snaží odpad neprodukovat a o zemědělské odpady je větší zájem v zemědělských bioplynových stanicích, které mohou nabídnout lepší výkupní ceny (při jejich zpracování odpadá hygienizace).

 

Optimálním řešením pro kněžickou stanici by byly investice do lepší využitelnosti a přímo v rámci připravovaného regionálního integrovaného systému nasměrování do ní většího množství komunálních bioodpadů. V Česku se ale dosud komunálními bioodpady bohužel více plní skládky. O tříděné bioodpady naopak vhodné bioplynové stanice svádí boj mezi sebou i za cenu jejich dovozu na delší vzdálenosti a bilancování na hranici rentability jejich využití.

 

Zvláště ve městech nemůže mít domácí kompostování takový význam, jako ve vesnickém prostředí. Je zde proto potřeba zajistit nabídku a svoz hnědých popelnic a kontejnerů pro bioodpad z domácností. Města a obce mohou zajistit jejich svoz do vhodných bioplynových stanic, tak jako umí zajistit svoz odpadů na skládky. V případě okolí Kněžic jde zejména o nejbližší města Městec Králové, Poděbrady, Nymburk, Křinec, Rožďalovice, Kopidlno, Chlumec nad Cidlinou, Nový Bydžov, Smidary, Hořice, Jičín a Libáň. V porovnání se skládkami může bioplynová stanice nabídnout cenově výhodnější a ekologickou likvidaci - díky energetickému využití, produkci hnojiv a nezáborům prostředí skládkovými poli s opatřeními proti únikům toxických látek.

 

Dosud mnohé obce k třídění bioodpadů s hnědými popelnicemi ale nepřistoupily. Musejí s nimi počítat jejich plány odpadového hospodářství i rozpočty. Odvoz tříděného odpadu (tedy i bioodpadu) by na rozdíl od směsného odpadu měl být i přímo pro občany rozhodně cenově výhodnější. Ideálně by neměli platit za nové popelnice, k jejichž svozu je vhodný také jednotný typ. Nakonec čím více bioodpadu vytřídí, tím menší výdaje by také měli mít proti v budoucnu stále více prodražujícímu se svozu směsného odpadu (na skládky a spalovny).

 

Problém může být i s kvalitou dopravovaného komunálního bioodpadu. Například příměsi v podobě zrn písku bude možné na bioplynové stanici řešit novou technologií. Spolu například s plasty je ale nejdůležitější, aby se takové příměsi v bioodpadu objevovaly jen vzácně. Tímto směrem by měla být zaměřená i osvěta.

 

Jiří Jakl a Milan Kazda