Den stromů

05.12.2015 11:53

Den stromů 2015 na Praze 8 doplnil Zvonečník parkovou výstavou k tématu vody a krajiny.

Co k tématu říká Vít Céza coby předseda komise pro životní prostředí?

Praha 8 má malý počet rybníků, jezírek a povrchových potoků. Některé vodní toky jsou trvale zatrubněné, zbytečně zpevněné či netečou ve svém původním korytu. S komisí pro životní prostředí jsme zahájili sběr dat a velmi oceníme podnětné zapojení občanů. Za oblast ochrany vod je odpovědný především Magistrát hl. m. Prahy.

Městská část Praha 8 chce dozorovat a komunikovat jednotlivé úpravy a revitalizace vodních toků a nádrží, ale také koncepčně rozhodovat o budoucích nových opatřeních jako je výstavba či odpovědná úprava rybníků, jezírek a vodních prvků. Praha 8 je aktivní v diskuzích o budoucích protipovodňových opatřeních na Rokytce, podpořila mimo jiné revitalizaci Čimického jezírka, snaží se urychlit některé revitalizace týkající se např. vltavských břehů, Čimického potoka a dalších. V plánech jsou pak mimo jiné instalace vodních prvků a zasakovacích pásů na nově revitalizovaných veřejných plochách.