Blog

Sociální demokraté odmítají politizaci farmářských trhů i další zástavbu zeleně v Praze 3

16.01.2017 23:47

"Je zapotřebí utnout veškeré spekulace a převzít odpovědnost za kvalitní služby pro naše občany," uvedla po jednání zastupitelů předsedkyně klubu Irena Ropková. Tématem jednání byla i ochrana zeleně a parků v Praze 3 a boj proti její nesmyslné zástavbě.

Více -zde-.

 

 

Nejzelenější města

20.12.2016 22:51

Geografové v Evropské agentuře pro životní prostředí (EEA) vyhodnotili podíl zeleně ve velkých městech. Jako nejzelenější vycházejí Karlovy Vary, Praha a Ostrava. Více viz Český rozhlas.

V předcházení odpadů Vysočina progresivní vlaštovkou

06.10.2016 09:14

Předcházení odpadů nebývá samozřejmou součástí místních a regionálních politik. MŽP se to nyní snaží změnit prostřednictvím programů pro ekologickou výchovu a také podporou začleňování opatření proti předcházení odpadů ve veřejné správě.

Již v roce 2012 se ale nad problematikou zamyslel radní Vysočiny Zdeněk Ryšavý (ČSSD). Praktické tipy viz stránky kraje Vysočina.

A co lze říci k předcházení odpadů v kostce? Jde především o podporu domácího kompostování. Ale také o využití například starého nábytku pro sociální potřeby a elektronických aplikací pro nabídku použitých věcí. Nebo také o fungování různých bleších trhů, "knihotočů" a míst pro odkládání starých upotřebitelných věcí ve sběrných dvorech s možností jejich koupě zájemci za symbolickou cenu (tato praxe se již osvědčila v Brně, viz projekt Re-use).

Jiří Čejka do Senátu

06.10.2016 09:07

Do Senátu kandiduje starosta brněnských Vinohrad Jiří Čejka. Z jeho programu - lepší životní prostředí pro Brno:

Ve spolupráci s občany a radnicemi městských částí budu pracovat na zlepšování životních podmínek a životního prostředí ve městě Brně. Kroky, kterými bych chtěl pomoci Brnu a jeho obyvatelům, v poněkud menším měřítku léta prosazuji jako starosta na brněnských Vinohradech - ke spokojenosti značné části tamních obyvatel. Vynasnažím se napomoci ke zlepšení životního prostředí ve východní části města a v celém Brně po vzoru Vinohrad budováním parků, masivní výsadbou zeleně, podporou klidových a odpočinkových zón či zřizováním vodních prvků.

Fandím také cyklistické dopravě. Podpořím proto budování cyklostezek na území města Brna i v jeho okolí, tak, aby došlo k jejich propojení a funkčnímu využití ke spokojenosti cyklistů, bruslařů i maminek s kočárky. Budu iniciovat a napomáhat osázení brněnských náměstí a zejména ulic stromy, tak jak to bývalo běžné za mého mládí a jak jsme to provedli a ještě provádíme na Vinohradech. Stromy a veřejná zeleň mají lemovat ulice, osvěžovat vzduch a poskytovat stín. Přijďte se na Vinohrady podívat!

Dopravní kombinace

02.10.2016 10:06

Téma dopravních kombinací Zvonečník vyzvednul v programové debatě ČSSD již v minulém roce (odkaz). Ke krajským volbám jsme připravili výzvu k umisťování stojanů pro kola na nádražích (odkaz). Pro regionální dopravu mívá kombinace kola na nádraží a vlaku osvědčený význam a jde o minimální náklady.

Využívání odpadů

02.10.2016 10:01

Odpad je surovina. To si kdysi uvědomoval dokonce i Jiří Paroubek, když podpořil prohlášení před krajskými volbami "Lepší recyklace, lepší prosperita" (odkaz).

Se znepokojením ale sledujeme například referendovou kampaň v Jihlavě (odkaz), kde se aktivisté/kandidáti snaží kraji předsunout špatné úmysly se spalovnou. Ať odpoví na otázku, kam se má vozit vytříděný odpad, kterého i při superrecyklaci 70% zbyde 30%. Kraj třídění odpadů aktivně podporuje, a to i přímo jeho zastánci spalovny (kontaktovali jsme k tomu i bývalého radního Zdeňka Ryšavého). Nepříliš ekologické ale vidí vození tohoto odpadu až do spalovny v Brně a všespásné není ani řešení s větším využitím cementárny v Prachovicích.

Se Zvonečníkem říkáme hlavně stále zlepšovat příležitosti ke třídění a občany k němu ekonomicky motivovat vyššími poplatky za nevytříděný odpad. Tuto politiku určuje Ministerstvo životního prostředí, ČSSD ji podporuje a může realizovat i na krajích.

Voda a krajina v Trutnově

14.04.2016 11:35

11. dubna 2016 jsme se sdružením Zvonečníku uspořádali výstavu mezi stromy v Trutnově. Věnovala se problematice vody v krajině na příkladech především z Trutnovska (v obecnější podobě je dostupná na stránkách Pro vodu a krajinu). Doplnili jsme ji ale také poznáváním potravin s a bez palmového oleje. Je potřeba uvědomit si, že o řadě věcí rozhodujeme nepřímo jako spotřebitelé.

Akce se zúčastnil také poslanec Robin Böhnisch. K poblematice palmového oleje uvádí: "Používání palmového oleje je především v rukou každého z nás. Legislativa zajišťuje dostupnost informací o složení potravin. Preferujme potraviny bez palmového oleje, výrobci jich mohou nabídnout více."

Zvonařka ještě nemá vyhráno

26.01.2016 21:11

Na jižním svahu pražských Vinohrad se nachází památkově chráněná vila s velkou zahradou. Na místo si již brousí zuby developer (obrazem viz Aktuálně.cz). Opřít se může o rozhodování městské části Praha 2 se starostkou Janou Černochovou a novopečenou místopředsedkyní ODS Alexandrou Udženijí. Opozice tento přístup odmítá (více viz zpráva), má ale jen 16 zastupitelů. Michal Tobrman starostce dále vytýká vystoupení na demonstraci neonacistů a připomíná prodej bytu jedné radní s několikamiliónovou slevou. ODS se záliby v developerských projektech nezbavila. Proti projektu je možné podpořit také petici.

Bioplynové stanice mohou zpracovat více komunálních bioodpadů

23.01.2016 23:10

Zhruba před rokem jsme se Zvonečníkem navštívili bioplynovou stanici v Kněžicích. Stanice se dosud paradoxně potýká s nedostatkem bioodpadu. Jeho přísun za poslední roky dokonce spíše klesá. Potravinářské provozy se totiž více snaží odpad neprodukovat a o zemědělské odpady je větší zájem v zemědělských bioplynových stanicích, které mohou nabídnout lepší výkupní ceny (při jejich zpracování odpadá hygienizace).

 

Optimálním řešením pro kněžickou stanici by byly investice do lepší využitelnosti a přímo v rámci připravovaného regionálního integrovaného systému nasměrování do ní většího množství komunálních bioodpadů. V Česku se ale dosud komunálními bioodpady bohužel více plní skládky. O tříděné bioodpady naopak vhodné bioplynové stanice svádí boj mezi sebou i za cenu jejich dovozu na delší vzdálenosti a bilancování na hranici rentability jejich využití.

 

Zvláště ve městech nemůže mít domácí kompostování takový význam, jako ve vesnickém prostředí. Je zde proto potřeba zajistit nabídku a svoz hnědých popelnic a kontejnerů pro bioodpad z domácností. Města a obce mohou zajistit jejich svoz do vhodných bioplynových stanic, tak jako umí zajistit svoz odpadů na skládky. V případě okolí Kněžic jde zejména o nejbližší města Městec Králové, Poděbrady, Nymburk, Křinec, Rožďalovice, Kopidlno, Chlumec nad Cidlinou, Nový Bydžov, Smidary, Hořice, Jičín a Libáň. V porovnání se skládkami může bioplynová stanice nabídnout cenově výhodnější a ekologickou likvidaci - díky energetickému využití, produkci hnojiv a nezáborům prostředí skládkovými poli s opatřeními proti únikům toxických látek.

 

Dosud mnohé obce k třídění bioodpadů s hnědými popelnicemi ale nepřistoupily. Musejí s nimi počítat jejich plány odpadového hospodářství i rozpočty. Odvoz tříděného odpadu (tedy i bioodpadu) by na rozdíl od směsného odpadu měl být i přímo pro občany rozhodně cenově výhodnější. Ideálně by neměli platit za nové popelnice, k jejichž svozu je vhodný také jednotný typ. Nakonec čím více bioodpadu vytřídí, tím menší výdaje by také měli mít proti v budoucnu stále více prodražujícímu se svozu směsného odpadu (na skládky a spalovny).

 

Problém může být i s kvalitou dopravovaného komunálního bioodpadu. Například příměsi v podobě zrn písku bude možné na bioplynové stanici řešit novou technologií. Spolu například s plasty je ale nejdůležitější, aby se takové příměsi v bioodpadu objevovaly jen vzácně. Tímto směrem by měla být zaměřená i osvěta.

 

Jiří Jakl a Milan Kazda

 

Přírodní hřbitov

23.01.2016 22:58

Různé alternativy se hledají i v pohřebnictví a jednou takovou je les vzpomínek. Ke kořenům stromů je zde možné uložit popel zemřelých, ať v rozložitelných urnách, nebo jen do připravených jamek. Les vzpomínek v pražských Ďáblicích otevřela pražská magistrátní radní Irena Ropková. Více na Praha.eu.

 

1 | 2 | 3 >>