Jiří Čejka do Senátu

06.10.2016 09:07

Do Senátu kandiduje starosta brněnských Vinohrad Jiří Čejka. Z jeho programu - lepší životní prostředí pro Brno:

Ve spolupráci s občany a radnicemi městských částí budu pracovat na zlepšování životních podmínek a životního prostředí ve městě Brně. Kroky, kterými bych chtěl pomoci Brnu a jeho obyvatelům, v poněkud menším měřítku léta prosazuji jako starosta na brněnských Vinohradech - ke spokojenosti značné části tamních obyvatel. Vynasnažím se napomoci ke zlepšení životního prostředí ve východní části města a v celém Brně po vzoru Vinohrad budováním parků, masivní výsadbou zeleně, podporou klidových a odpočinkových zón či zřizováním vodních prvků.

Fandím také cyklistické dopravě. Podpořím proto budování cyklostezek na území města Brna i v jeho okolí, tak, aby došlo k jejich propojení a funkčnímu využití ke spokojenosti cyklistů, bruslařů i maminek s kočárky. Budu iniciovat a napomáhat osázení brněnských náměstí a zejména ulic stromy, tak jak to bývalo běžné za mého mládí a jak jsme to provedli a ještě provádíme na Vinohradech. Stromy a veřejná zeleň mají lemovat ulice, osvěžovat vzduch a poskytovat stín. Přijďte se na Vinohrady podívat!