dr. Ing. Petr Petržílek

16.07.2014 20:25

Je místostarostou Úval u Prahy a rád by pokračoval v aktivní práci pro město. Zasadil se zde o výsadby celých alejí stromů, o novou čistírnu odpadních vod, energetické renovace řady budov, revitalizaci rybníků, ale také o spolupráci s občanskými sdruženími při různých aktivitách města.

Více viz osobní stránky.