Starosta Jiří Čejka

20.09.2014 12:00

Tři volební období je starostou brněnských Vinohrad PhDr. Jiří Čejka a sociální demokracie zde ve volbách před čtyřmi lety dosáhla úctyhodného voleního výsledku 43,5%. Otázky a problémy městské části spojené s tvorbou a ochranou životního prostředí považuje za programovou prioritu. Je zásadně proti výstavbě, která by měla za následek další úbytek zeleně v městské části. Jaké úspěchy zde byly dosaženy viz ČSSD Brno - Vinohrady.

Za našeho působení bylo konečně dostavěno kdysi nevzhledné torzo uprostřed Vinohrad na Pálavském náměstí - za přispění výrazné státní dotace. Dnes jsou zde umístěny byty, garáže, prodejna Albert, řada dalších prodejen i Vinohradský společenský sál. Zasadili jsme se o vybudování velkokapacitního garážového domu na Vlčnovské ulici. V letech 2007-2010 jsme opravily a zateplili všechny obecní domy. Stavebními náklady na tuto regeneraci obecního bytového fondu obnášely 254 milionů korun; 67 milionů korun jsme na regeneraci získali v podobě dotace z fondu rozvoje bydlení města Brna. Obyvatelům obecních bytů jsme zajistili měřitelnost všech čerpaných energií. Stanovili jsme a držíme výrazně nejnižší nájemné v obecních bytech v rámci města Brna i celé republiky. Naší péčí byl rozšířen centrální vinohradský park. V letech 2006-2010 jsme provedli masivní výsadbu veřejné zeleně - tedy stromů a keřů v celých Vinohradech. I výsadbu zeleně jsme ve značné míře hradili z dotací státu. Byla zbudována a rekonstruována hřiště pro děti. Byla plně zrekonstruována námi spravovaná Základní škola na Mutěnické ulici, včetně školního hřiště. Vinohrady se staly vinařskou obcí s vlastním vinohradem. Vinařská i vinohradnická tradice jižní Moravy se upevňuje i u nás. Známkou rostoucího zájmu o folklor i vinařství je i tradiční a stále populárnější  Vinohradská výstava vín. Za našeho úsilí byly ve značné míře podporovány kulturní, společenské i sportovní aktivity vinohradských kroužků, klubů, klubu seniorů i jednotlivých občanů. V rozpětí let 2011-2013 byla uskutečněna rekonstrukce komunikací na Pálavském náměstí. V loňském roce jsme opakovaně dali stop hernám v podobě rozhodnutí o zákazu zřizování nových heren a zrušení heren současných na celém vinohradském území. ... Na vinohradské radnici hodláme i nadále prosazovat, hájit a zajišťovat klidný, zdravý, spokojený a bezpečný život všem slušným lidem.